Danh mục sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Thiệu Hưng Xinshan Khoa học Công nghệ Công ty TNHH
Địa chỉ: Phòng 303, Dongfangyimai, Đường Pujiang 2, Thiệu Hưng, Trung Quốc
Điện thoại: + 86-575-85133128
Fax: + 86-575-85121398
Ph: +8613305858081
E-mail: xinshan@xinshan.cc

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng ánh sáng

- Jun 13, 2015 -

Dữ liệu: 68%


Phổ biến nhất kênh ánh sáng - vật liệu, thiết chiếu sáng cửa hàng xây dựng


Trang trí sự kiện, chủ sở hữu có xu hướng để thu thập đủ kiên nhẫn và trí tuệ, nhà trang trí của thiên đường lý tưởng. Cựu sinh viên trưởng thành như là tiêu chuẩn sống cải thiện và nâng cao nhận thức người tiêu dùng, người tiêu dùng yêu cầu cho đèn không chỉ ở trong mức độ ánh sáng, nhiều đói cho nhiều trang trí các yếu tố. Khảo sát cho thấy rằng người tiêu dùng vẫn trong mức độ nhận thức, thiết chiếu sáng siêu thị vật cố xây dựng thị trường vật liệu, chiếm 68% tham gia vào các cuộc khảo sát. Nhưng kênh là không bao giờ đặt trong đá, khảo sát 15% của người tiêu dùng lựa chọn trong các cửa hàng và mua hàng trực tuyến. Trong khi mua thiết chiếu sáng trực tuyến, mà trong quá khứ đã không nghe.


Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp càng tập trung vào thương mại điện tử. B2B và B2C, mô hình xuất hiện. Các xu hướng thay đổi kênh có thể thay thế một thay thế một chiều nhưng cùng tồn tại đa dạng, bổ sung cho nhà nước mới.


Dữ liệu: 57%


Hầu hết các ảnh hưởng đến hành vi mua bán--giá cả các yếu tố


Đèn giá trở thành 57% người tiêu dùng quyết định mua các yếu tố quan trọng nhất. Trong lý thuyết kinh tế, giá cả là yếu tố duy nhất để điều chỉnh sự cân bằng giữa cung và cầu, hầu như bất kỳ sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong việc mua quyết định. Ngoài ra, 31% người tiêu dùng vẫn thích thương hiệu như các yếu tố chính trong việc xác định mua hàng. Những năm gần đây, như các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp hiệu lực liên tục, ngành công nghiệp thương hiệu cho các thương hiệu phổ biến của quá nhiều xu hướng trở nên rõ ràng. Bạn đã biết, mặc dù hợp lý giá nhu cầu của người tiêu dùng, đều chưa hợp lý các khiếu nại về tình cảm. Op chiếu sáng giám đốc Marketing, Zhu Zuhuan cho biết: thương hiệu là sự kết hợp của các giá trị hợp lý và giá trị tình cảm.


Related Products